درباره ما

اعضا و هسته اصلی تشکیل دهنده شرکت گردون بیش از 15 سال در سطح اول حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سابقه فعالیت داشته اند. موفقیت محصولات این مجموعه از جمله هوشمند سازی و خودکار سازی فرایند های پشتیبانی مشتریان از طریق ارایه مراکز تماس و نرم افزارهای نوین ارتباطی و … موجب تولد شرکت گردون در سال 1397 گردید. این محصولات عموما با هدف توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط و سازمانهای بزرگ در بهره گیری از ابزارهای ارتباطی درون و برون سازمانی توسعه یافته اند.مجموعه گردون قصد دارد تا با محصولات توسعه یافته خود، کسب و کارها را قادر سازد تا ضمن برخورداری از پیشرفته ترین ابزارهای ارتباطی بین اعضای سازمان و مشتریان، نهایت بهره وری و کاهش هزینه ها در این حوزه را تجربه نمایند.

هدف و شعار ما توانمند سازی کسب و کارها از طریق تعریف درست فرایند ها و ارزیابی آنها، استفاده از هوش مصنوعی، توجه به کاهش هزینه ها و بالا بردن بهره وری می باشد.

fa_IRفارسی

لطفا اطلاعاتی در خصوص نیاز خود بطور مثال شامل تعداد خط ورودی، نوع خطوط، تعداد اپراتور و سیستم فعلی (در صورت وجود) وارد نمایید.